Certifieringar

Vi på AB Unique Dental i Ystad är certifierade enligt FR 2000.

FR2000 är

 • ett ledningssystem för certifiering av
  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande
 • integrerat och ger en heltäckande certifiering
 • effektivt och anpassat för små och medelstora företag
 • likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden
 • FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:
  • SO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

Har du några frågor om vårt arbete med vårt kvalitetsledningssystem kan du kontakta vår kvalitets- & miljöansvarige.

Liselott Ganslandt
Liselott Ganslandt

Kvalitets- & Miljöansvarig

Skicka e-post
0411 35 13 02