Estetikavdelningen

Vi arbetar med Estetik!

Här arbetar 17 personer med främst porslin, mk och helkeramer, men också komposit och olika plaster.

Utvecklingen av helkeramiska material innebär att vi i dag, i de allra flesta fallen, inte behöver använda metall i våra konstruktioner. Med de nya moderna zirkonia-materialen som är translucenta och infärgade, kan vi göra kronor och broar helt utan ytporslin men också kombinera de båda materialen. Tuggytor och andra ytor som belastas, görs i zirkonia. Det är bara på buccalytorna som vi bränner porslin. På så sätt tar vi helt bort risken för porslinfrakturer pga tuggbelastning.

Självklart finns det fortfarande anledning att välja metall-keramik, alla fall lämpar sig inte för zirkonia. En komplicerad bettsituation kan göra det svårt att dimensionera zirkonia tillräckligt och då är det tryggt att göra mk i stället.

När det gäller bondad keramik arbetar vi främst med e-max, som är förstahandsvalet på patienter med höga kosmetiska krav.

Kontakt Estetik: Kevin Mijdema, kevin.mijdema@uniquedental.se, 0411-351312