CAD/CAM

Vi ligger tekniskt i framkant på CAD/CAM!

På Unique Dental har vi satsat stort på att cad/cam- avdelningen skall vara en viktig del i tillverkningskedjan. Här gör vi underkonstruktioner i olika material, co-cr, zirkonia, titan och PMMA (plast till temporära och förlagor). Allt oftare gör vi också zirkoniakonstruktioner i full anatomi, d.v.s. utan något ytporslin.

I huset har vi kontroll över hela det digitala flödet, från det digitala avtrycket, till cad (computer aided design) och slutligen cam (computer aided manufacturing). Digitala avtryck blir allt vanligare och vi har mottagarstationer för de största systemen. Vid våra sex designstationer ger vi form och funktion till kronor och broar. Och slutligen fräses konstruktionen i någon av våra tre fräsmaskiner från tyska Datron.

Digitala avtryckssystemen som vi jobbar med är:

  • Itero – Aligntech
  • Trios – 3Shape
  • Cerec Omnicam – Sirona
  • Lava C.O.S – 3M ESPE
  • PlanScan – Planmeca
  • Care Stream / CS3500
  • Dental Wings

Kontakt CAD/CAM: Roger Roos, roger.roos@uniquedental.se, 0411-351325